Demo

Gespa natural

A l’hora d’implantar gespa al nostre jardí hem de tenir en compte factors com ara la climatologia, la disponibilitat d’aigua durant l’any, el tipus de sòl o l’ús que se’n vol fer.

Hem de planificar també un bon manteniment posterior (segues, regs, aplicació d’adobs, enceball i productes fitosanitaris per al control de plagues i control de males herbes).

Els nostres professionals l’assessoraran perquè vostè gaudeixi d’una gespa ornamental de primera!Gespa natural
Gespa natural

Gespa artificial

La correcta instal·lació de la gespa artificial és bàsica per aconseguir l’efecte desitjat i un bon resultat al llarg del temps.

Disposem de diferents tipus, qualitats i preus de gespes que es poden instal·lar tant en terrasses com en jardins.

L’avantatge d’aquesta mena de gespa respecte a la gespa natural és el seu baix manteniment i el gran estalvi d’aigua.Gespa artificial
Gespa artificial
Gespa artificial
Gespa artificial
Gespa artificial
Gespa artificial
Gespa artificial
Gespa artificial